7.6. Rohový sloupek - keratom

                  1. Autor textů a fotografií a zhotovitel práce:  Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F

                   Místo zhotovení:   Hřebčinec Tlumačov

               2. Literární přehled:   Podkovářství, 39.6. Rohový sloupek, ISBN: 978-80-7490-052-5,  Tisk Pálka 2015

               3. Data pacienta č. 7.6.1.

                   Plemeno:             Belgický teplokrevník 

                   Pohlaví:               Valach

                   Věk:                     7 let

                   Barva:                  Hnědák

                   Pracovní využití:  Sport - parkurové skákání

4. Anamnéza - history

 • Potíže, na které si majitel stěžuje – Reason why the owner complain:

      Opakované abscesy na vnější přední ploše nosného okraje levého zadního kopyta, kulhání na levou zadní končetinu                  zejména při pohybu v levém obratu.

 • Doba trvání potíží – Length of the problems:

       Pět až šest měsíců s postupným zhoršováním.

 • Ustájení – Stabling conditions:

      Box ve stáji.

 • Stelivo – Bedding:

      Sláma.

 • Frekvence úpravy kopyt – Frequency of the hoof care:

      Pravidelně po 7 až 8 týdnech.

 • Typ podkování – Type of shoeing:

      Pantoflice Mustad Libero 25 x 8 mm velikosti 3 na všech čtyřech končetinách.

 • Kulhání, případná diagnóza – Lameness and diagnosis:

      Při předvedení v kroku i v klusu vykazoval pacient kulhání 3 stupně, hlavně na kruhu vlevo na tvrdém povrchu.

5. Popis případu – Problem description

 • Charakteristika problémů - Characterisation of the problems:

Opakování hlubokých infekčních abscesů na vnější přední ploše nosného okraje levého zadního kopyta. V chodidlovém okraji byla hluboká, zapáchající rána, která se nezacelovala.

 • Tvar kopyt a patologické změny – Shape of the hoof and pathologic changes:

Kopyto nebylo zatím příliš deformováno, v oblasti sloupku vykazovala kopytní stěna malé zvýšení.

 • Postoj končetin – Conformation:

Postoj postižené končetiny byl naprosto fyziologický, bez neobvyklého přetížení postižené části kopyta.

 • Zhodnocení úpravy – evaluation of the hoof care

Kopyto bylo upravováno do přirozené rovnováhy

Obr. č. 1.: Rohový sloupek při pohledu zespodu na vnější přední ploše předního kopyta.

 • Zhodnocení způsobu podkování – evaluation of the type of shoeing: Způsob podkování neměl negativní vliv na získané onemocnění

 • Výsledky vyšetření - Results of the examination:

Palpační vyšetření potvrdilo bolestivost v oblasti deformované kopytní stěny a chodidla. Perkusní vyšetření zaznamenalo změnu zvuku v postiženém místě oproti zbylému obvodu kopytní stěny. Vyšetřením laserovým teploměrem byla na vnějším předním obvodu kopytní stěny zjištěna o 4°C vyšší teplota. RTG vyšetření potvrdilo diagnózu rohový sloupek. 

Obr. č. 2.: RTG vyšetření potvrdilo diagnózu rohový sloupek typickým projasněním kopytní kosti v její vnější přední části.

Zvolená úprava kopyt – Trimming:

Kopyto bylo upraveno podle běžných zásad správné rovnováhy kopyta a končetiny.

Příprava podkovy – Shoe preparation:

Podkova Mustad Libero zadní dvoučapková velikosti 2, rozměru 22 x 8 byla natvarována tak, aby vnější čapka ležela na kopytní stěně za oblastí sloupku. V oblasti chodidlové plochy byly navařeny dva příčné zámky z důvodu podpory spodní plochy kopytní kosti. Z nerezového plechu o síle 1,5 mm byl vyřezán, provrtán a natvarován fixační plátek, jehož úkolem je vzájemná fixace obou polovin rohového pouzdra po ablaci.

Obr. č. 3: Kopyto podkované podkovou se dvěma zámky po ablaci.

Obr. č. 4: Fixační plátek i vruty je vhodné před našroubováním dezinfikovat ponořením do dezinfekčního roztoku

Veterinární opatření - Veterinary treatment:

Rohový sloupek je nutné ve spolupráci s veterinárním lékařem odstranit ablací kopytní stěny v místě postižení. Byl zvolen následující postup. Prvním krokem byla svodná anestezie v úrovni spěnkového kloubu. Dále byla z důvodu omezení krvácení končetina nad spěnkovým kloubem zaškrcena Esmarchovým pryžovým obinadlem a ve spěnce několika vrstvami strečové folie.

Obr. č. 5: Úroveň okraje otvoru na chodidlovém okraji byl přenesen na kopytní stěnu a po směru rohových rourek směrem ke korunkovému okraji bylo fixem označeno uložení sloupku.

Obr. č. 6: Po vyznačených liniích byla kopytní stěna prořezána oscilační pilkou až na stěnovou škáru.

Obr. č. 7. 8.,9.: Nad chodidlovým okrajem byla odřezaná část  kopytní stěny podebrána kovovými páčidly a postupně odtržena až ke korunkovému okraji.

Obr. č. 10. 11.,12.: Zleva - U korunkového okraje na přechodu rohoviny a kůže musí být kopytní stěna opatrně skalpelem odříznuta tak, aby nebyl poškozen korunkový polštář.

Obr. č. 13. 14.,15.: Zleva - Na odstraněné části kopytní stěny je zřetelně patrné silné ztluštění rohového sloupku – keratomu. Na kopyto byla přibita připravená dvoučapková podkova se příčnými zámky, natvarována tak, aby vnější čapka ležela na kopytní stěně za oblastí sloupku.  

Podkování – Shoeing:

Na kopyto byla přibita zhotovená podkova a rána byla vyplněna gázovými tampony namočenými v dezinfekci. Kopytní stěna v okolí rány byla vysušena horkovzdušnou pistolí, aby mohl být fixační plátek před přiložením podlepen Superfastem, který zabezpečí dokonalé dosednutí plátku na kopytní stěnu a posílí fixaci rozdělené kopytní stěny.

Obr. č. 16. 17.,18.: Zleva - Pohled na podkované kopyto po ablaci rohového sloupku, rána je vyplněna gázovými tampony s dezinfekcí, okolí rány je osušeno horkovzdušnou pistolí a Superfastem přilepen fixační plátek. 

Obr. č. 19. 20.,21.: Zleva - Po zatvrdnutí lepidla byl plátek přišroubován samořeznými vruty délkou odpovídající tloušťce kopytní stěny.

Obr. č. 22. 23.,24.: Zleva - Na závěr byl prostor mezi zámky podkovy a chodidlem vyplněn tvrdým polstrem, který vytvoří podporu spodní ploše kopytní kosti proti poklesnutí. Obr. č. 24. - Sejmutí škrtidla a obvazu. 

Zásady další péče – Rules of the further care:

Po sejmutí škrtidel se zvětší krvácení a je nutné přiložit vícevrstevný obvaz nad spěnkový kloub a zajistit jej lepící páskou proti promáčení a infekci. Obvaz kopyta je nutné obnovovat do úplného pokrytí rány rohovinou, to je asi tři týdny od ablace. I potom je vhodné udržovat prostor rány v čistotě výměnou tamponů pod fixačním plátkem.

6. Zvolená opatření - Choisen solutions

Efekt první zvolené úpravy kopyt – Trimming effect:

Po zahojení ablační rány již bylo možné koně pohybovat po pevnějším povrchu. Měsíc po ablaci přestal kůň kulhat a kopyto odrůstalo s rovným korunkovým okrajem. Druhé podkování bylo provedeno po 8 týdnech a nárůst kopyta na korunkovém okraji byl asi 15 mm. Kopyto bylo pravidelně zkráceno, fixační plátek byl přešroubován o 2 cm výš a chodidlo bylo opět vyplněno tvrdým polstrem.

Obr. č. 25. 26.,27.: Zleva - Kopyto 8 týdnů po ablaci před druhým podkováním, po sejmutí podkovy a fixačního plátku při pohledu z boku a zespodu. 

Obr. č. 28.: Kopyto 8 týdnů po ablaci po úpravě, podkování a připevnění fixačního plátku o 2 cm výš. 

Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing:

Po dalších dvou měsících při třetím podkování byl nárůst rohoviny pod korunkou již přes 3 cm. Po zkrácení kopyta dosahovala nová kopytní stěna téměř do poloviny kopyta a proto mohl být odstraněn fixační plátek. V dorzální části podkovy byla vykována třetí čapka, která byla umístěna na přední hraně odrůstající kopytní stěny, tak že obě strany ablační rány byly fixovány čapkami.

Obr. č. 29., 30., 31.: Zleva - Kopyto 24 týdnů po ablaci po úpravě, a po podkování při pohledu zepředu a z boku. Fixační plátek byl odstraněn a nahrazen třetí čapkou v přední části kopyta. 

Obr. č. 32., 33.: Zleva - Pohled na kopyto po ablaci před podkováním při pohledu zepředu a z boku při čtvrtém podkování za 32 týdnů. Obr. č. 34.: Vpravo - Na nosném okraji kopyta se v místě bývalého keratomu objevila jizva způsobená stěnovou rohovinou, která vyplnila dutinu v kopytní kosti vytvořenou tlakem rohového sloupku.

Obr. 35. a 36.:

Pohled na kopyto zepředu a z boku po čtvrtém podkování

Obr. 37. a 38.: 

Po dalších dvou překování na stejnou podkovu již kopytní stěna dorostla na nosný okraj a jizva na nosném okraji kopyta se zmenšila.

Efekt podkovářských opatření - Farriery treatment effect:

Po 12 ti měsících od ablace kopytní stěny dorostla kopytní stěna do plné síly a jizva v rohovině nosného okraje se zmenšila do konečné velikosti.

Obr. 39. a 40.: 

Pohled na kopyto zespodu před úpravou po jednom roce.

Obr. 41. a 42.: 

Pohled na kopyto zespodu před úpravou po jednom roce.

Výsledek péče – Result of the care

Diagnostika rohového sloupku a jeho ablace proběhla v září. V březnu již začal být kůň postupně zatěžován  a absolvoval skokovou sezonu. Regenerace rohového pouzdra však trvala 12 – 14 měsíců.

7. Vývoj změny (follow up – Development of changes

Léčba keratomu vyžaduje úzkou spolupráci zkušeného veterináře a podkováře s dobrými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi. Výsledkem takové spolupráce je pozitivní prognóza léčby a zařazení koně zpět do výcviku bez zdravotních následků.

8. Závěr (poučení pro praxi) – Conclusion (take home message):

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. Všechna práva vyhrazena © 2019. Proudly created with Wix.com

www.masterfarriererasmus.com / Lelekovice / Jihomoravský kraj / Czech republik, e-mail: vinca.ina@gmail.com, tel: +420 604 799797

 • Facebook Social Icon