Název (Diagnóza): 8.4.4. Akutní schvácení kopyt

          1.  Autor textů a fotografií a zhotovitel práce:  Hana Hofmannová, CE-F

             Místo zhotovení:                                       Třeština, Háj, Mohelnice

          2. Literární přehled:   Podkovářství, 42.6. Schvácení kopyt - laminitida

                                         ISBN: 978-80-7490-052-5,  Tisk Pálka 2015

        3. Data pacienta č. 8.4.4.

            Plemeno:              Český teplokrevník

            Pohlaví:                Valach

            Věk:                      20 let

            Barva:                   Hnědák

            Pracovní využití:    Do r. 2018 sport, výkonnost ST**, nyní "koňský důchod"

Zpět na kazuistiky
Zpět na hlavní stránku

 • Potíže, na které si majitel stěžuje: Kulhání 

 • Doba trvání potíží: 3 týdny

 • Ustájení: Boxové, travnatý výběh

 • Krmivo: Seno, běžná dávka jádra

 • Stelivo: Sláma

 • Povrch po kterém se kůň nejčastěji pohybuje: písková jízdárna, travnatý výběh

 • Frekvence úpravy kopyt: 7-8 týdnů

 • Typ kování: Při převzetí do péče nebyl podkován

 • Kulhání, případná diagnóza: Kulhání způsobené laminitidou (schvácením) předních kopyt

4. Anamnéza

5.1. Charakteristika změn:

Kůň projevoval stupňující se kulhání, zejména na tvrdém, nerovném povrchu, což bylo nejprve přičítáno citlivosti kopyt bez podkov při pohybu na  zmrzlému povrchu. Po 3 týdnech na základě vyšetření RTG byla diagnostikována laminitida. 

5.2. Postoj končetin:

Horizontální rovina:

 • vnější rotace obou končetin, výraznější na pravé hrudní končetině 

 • vnitřní rotace prstu u pravé končetiny velmi výrazná a u levé jen nepatrná

Sagitální rovina:

 • postoj mírně zakročený 

 • strmější spěnka i celá končetina

Frontální rovina:  

 • na obou končetinách off set carpus (odsazený karpus)

 • na pravé hrudní končetině vybočení prstu.

5.3. Tvar kopyta a patologické změny:

 • na pravé končetině je vlivem výraznější vnitřní rotace prstu, než vnější rotace končetiny, kopyto vnitřně diagonální.

 • na levé hrudní končetině se vnější rotace končetiny téměř vyrovnává vnitřní rotací prstu, tak je kopyto jen mírně vnitřně diagonální.

K 03 LH.jpg
K 04 PH.jpg

Obr. č. 1. a 2.: Zleva: RTG snímky levého a pravého předního kopyta potvrdily rotace kopytních kostí

5.4.: Zhodnocení úpravy a starého podkování:

 • příliš dlouhá dorzální (přední) stěna kopyt vyžaduje zkrátit, stejně tak patky je potřeba snížit.

 • u obou hrudních končetin je třeba snížit vnější strany, poněvadž při došlapu je výrazně přetěžována vnější strana kopyta

 

5.6.: Výsledky vyšetření:

Vyšetření RTG (viz. Obr. č. 1. a 2.) potvrdilo ratce obou kopytních kostí a akutní laminitidu

5. Popis případu

6.1. Zvolená úprava kopyt:

 • vyrovnat chodidlovou plochu kopyta paralelně se spodní plochou kopytní kosti

 • srovnat dorzální kopytní stěnu k dorzální ploše kopytní kosti 

K 02.jpg
K 05.jpg

Obr. č. 3.: Levé přední kopyto, při pohledu z boku, po úpravě chodidlové plochy

Obr. č. 4.: Pravé přední kopyto, při pohledu z boku, po úpravě kopytní stěny 

K 06.jpg

Obr. č. 5.: Pohled na chodidlovou plochu předního kopyta po úpravě  

6.2. Připrava podkovy:

Pro podkování tohoto koně byly zvoleny  podkovy Equillibrium libero se zámkem „mercedes“, doplněné tvrdým polstrem Luwex premium

K 07.jpg
K 08.jpg

Obr. č. 6. a 7.: Pohled na natvarované a upravené podkovy

6.3. Podkování:

 • snížení patek, výrazné zrašplování dorzální (přední) kopytní stěny,

 • z důvodu snahy o maximální ochranu rohoviny pod hrotem kopytní kosti provedeno nepatrné sáňkovité prohnutí pro lepší překlápění.

 • účelem podkování bylo dosáhnout nejlepší rovnováhy a zlepšení došlapu

K 10.jpg
K 11.jpg

Obr. 8. a 9.: Zleva: Levá a pravá přední končetina po podkování při pohledu z boku podkované přední končetiny.

K 12.jpg
K 13.jpg

Obr. 10. a 11.:

Zleva: Levá a pravá přední končetina po podkování při pohledu na chodidlo podkované přední končeti

K 09 a.jpg
K 14.jpg

Obr. 12. a 13.:

Zleva: Pohled zepředu a zezadu na podkované přední končetiny

6.4. Veterinární opatření

 • omezení pohybu koně na minimum

 • dietní opatření - snížení krmné dávky na minimum, bez jadrných krmiv

 • změna podestýlky - vysoká podestýlka z pilin

6.5. Zásady další péče

 • termíny kování max mezi 5-6 týdnem

 • při úpravě udržovat chodidlovou plochu paralelně se spodní plochou kopytní kosti

 • udržovat dorzální část kopytní stěny paralelně  se spodní plochouu kopytní kostí.

6. Zvolená opatření

7.1. Efekt první zvolené úpravy kopyt a podkování – Trimming effect and farriery treatment:

 • prakticky okamžitě po podkování přestal kůň kulhat.

 • posunutím podkovy směrem dozadu byla pozitivně ovlivněna předozadní rovnováha kopyta tak, aby se zlepšilo překlápění kopyta a byl maximálně omezen tah hlubokého ohybače na kopytní kost

 • ke zlepšení komfortu koně patrně přispěla podpora polstru Luwex Premium na zámku "mercedes", který přesunul zatížení chodidla na palmární část a i to, že prostor pod hrotem kopytní kosti byl chráněn.

 

7.2. Výsledek péče – Result of the care:

Kůň nekulhá. Pohybuje se v malém padoku připojenému k boxu. Podestýlku má piliny ve vrstvě 25-30cm.

7. Vývoj změn:
8. Závěrem pro praxi

Laminitida (schvácení kopyt) patří mezi jedno z nejtěžších onemocnění koní. Léčba je velmi obtížná, protože záleží na mnoha okolnostech, např. péče a prostředí, ve kterém je kůň chován, zdravotní stav jedince a zejména míra postižení.

 

Příčin, které spustí proces schvácení je celá řada a snad největší zrádnost tohoto onemocnění je v tom, že v počátcích onemocnění nejsou viditelné žádné klinické příznaky. Prognóza je u schvácení velmi nejistá. Záleží na míře poškození jednotlivých struktur postižené končetiny.

Co se týče pohybu během léčby, dá se říct, že platí pravidlo: čím míň se bude kůň pohybovat, tím líp. Je dobré zajistit podmínky, proto, aby si mohl často a pohodlně lehnout a ulevit tak postižené končetině (končetinám).